Местна инициативна група

МИГ

Поморие

"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 

Свържи се

тел.:   +359 877 909 333
факс: +359 596 320 16
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпрати запитване

banner

Новини

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 15.09.2017 г. от 17.00 часа в зала за срещи № 1 на Община Поморие, гр. Поморие 8200, ул. "Солна" № 5, при следния дневен ред:

Прочети още...

Уважаеми бъдещи кандидати и бенефициенти,

Предстоящите изменения на нормативната уредба (Наредба №22/14.12.2015 г., Наредба №12/2016 г. и Наредба за прилагане на Мярка 1 от ПРСР 2014–2020 г.), свързани с правилата и процедурите, които трябва да прилагат местните инициативни групи /МИГ/, наложиха актуализиране на Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ на МИГ-Поморие за 2017 г.  

Прочети още...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението и Решение на УС с протокол № 01/16.05.2017 г., свиквам общо събрание, което ще се проведе на 31.05.2017 г. от 17.00 часа в офис на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис №16 при следния дневен ред:

Прочети още...

Публикувани са Процедурите за подбор на проекти по Оперативните програми към Стратегията за „Водено от общностите местно развитие“ на МИГ Поморие.

Процедурите са разработени в регламентирания двумесечен срок от сключване на Споразумението за изпълнение на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Поморие“ на основание чл. 41, ал. 2 от ПМС №161 от 4 юли 2016 г.

Прочети още...