Местна инициативна група

МИГ

Поморие

"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 

Свържи се

тел.:   +359 877 909 333
факс: +359 596 320 16
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпрати запитване

banner

Новини

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., МИГ-Поморие публикува за предварително обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по мярка 9 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“ от ОП РЧР, включена в СВОМР на МИГ-Поморие.

Прочети още...

Публикувана е актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2018 г., одобрена от Управителния съвет на "МИГ-Поморие" с Протокол №5 от 27.11.2017 г.

Актуализираната ИГРП за 2018 г. можете да разгледате тук.

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по мярка 4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за публично обсъждане от заинтересовани лица.

Прочети още...

"МИГ-Поморие" обявява конкурс за избор на външни експерти-оценители на проекти към Стратегията за водено от общностите местно развитие за периода 2014-2020 г. Пълният текст на поканата и условията за участие в конкурса можете да намерите тук:

       П О К А Н А

Прочети още...