Местна инициативна група

МИГ

Поморие

"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 

Свържи се

тел.:   +359 877 909 333
факс: +359 596 320 16
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпрати запитване

banner

Новини

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 15.03.2018 г. от 16:00 часа в офис на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис №16, при следния дневен ред:

Прочети още...

На 23.01.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на членовете на Сдружение "МИГ Поморие", на което присъстваха представляващите лица на 8 от общо 15 члена на сдружението.

Прочети още...

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

МИГ „Поморие“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 9 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Поморие“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001- 2.013 “МИГ Поморие – Мярка 9: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“

Прочети още...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 23.01.2018 г. от 16:00 часа в офис на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис №16, при следния дневен ред:

Прочети още...

На 18 и 19 декември 2017 г. в „Гранд Хотел Поморие“, гр. Поморие се проведе двудневна работна среща-семинар във връзка с изпълнение на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на тема: „Водено от общностите местно развитие – предизвикателства и възможности пред МИГ при прилагане на одобрените стратегии”, организирана по инициатива на Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“ съвместно с Министерство на земеделието, храните и горите.

Прочети още...