Местна инициативна група

МИГ

Поморие

"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 

Свържи се

тел.:   +359 877 909 333
факс: +359 596 320 16
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпрати запитване

banner

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 27.09.2018 г. от 17:00 часа в офисa на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис №16, при следния дневен ред:

т. 1 „Обсъждане на бюджет на СНЦ „МИГ Поморие“ за 2019 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ съгласно Наредба № 1 от 22 януари 2016 г.“;

т. 2 „Обсъждане на предложение за изплащане на годишен членски внос от всички членове на Общото събрание на „МИГ Поморие“ на основание чл. 18, ал.1 от Устава на СНЦ „МИГ Поморие“;

т. 3 „Избиране на критерии за оценка по мярка 11 „Технологично развитие и иновации“, финансирана чрез ОПИК 2014-2020 г. от СВОМР на „МИГ Поморие“, степента на изпълнението на които да бъде определящо за класиране на едно или друго проектно предложение при равен брой точки на етап „Техническа и финансова оценка“;

т. 4 „Избиране на критерии за оценка по мярка 12 „Капацитет за растежа на МСП“, финансирана чрез ОПИК 2014-2020 г. от СВОМР на „МИГ Поморие“, степента на изпълнението на които да бъде определящо за класиране на едно или друго проектно предложение при равен брой точки на етап „Техническа и финансова оценка“;

т. 5 „Разни”.

 

С уважение,

Иван Алексиев

Председател на СНЦ “МИГ Поморие”