Местна инициативна група

МИГ

Поморие

"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 

Свържи се

тел.:   +359 877 909 333
факс: +359 596 320 16
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпрати запитване

banner

Ръководителят на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. одобри с Решение № РД05-87 от 02.07.2018 г. оценителния доклад на „МИГ Поморие“, с който са предложени за финансиране подадените две проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура № BG05M9OP001-2.013 Мярка 9: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“

Одобреният общ размер на безвъзмездна финансова помощ възлиза на 389 972 лв., от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 99 990 лв. с бенефициент Сдружение „РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ - гр. Поморие” и безвъзмездна финансова помощ в размер на 289 982 лв. с бенефициент Община Поморие.

Предстои сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проектите.