Местна инициативна група

МИГ

Поморие

"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 

Свържи се

тел.:   +359 877 909 333
факс: +359 596 320 16
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпрати запитване

banner

Сдружение „МИГ Поморие“ обяви процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И КОМУНИКАЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ МИГ ПОМОРИЕ",

с две обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Организация на събития, изготвяне на филми, публикации, рекламни и промоционални материали“ и

Обособена позиция 2: „Изготвяне на печатни рекламни и промоционални материали“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП,

в изпълнение на мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“, с краен срок за подаване на оферти: 08.05.2018 г. - 17:30 часа.

Пълната документация и необходимите документи, може да намерите в раздел „Профил на купувача“ на интернет страницата на сдружението.