Местна инициативна група

МИГ

Поморие

"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 

Свържи се

тел.:   +359 877 909 333
факс: +359 596 320 16
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпрати запитване

banner

На 18 и 19 декември 2017 г. в „Гранд Хотел Поморие“, гр. Поморие се проведе двудневна работна среща-семинар във връзка с изпълнение на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на тема: „Водено от общностите местно развитие – предизвикателства и възможности пред МИГ при прилагане на одобрените стратегии”, организирана по инициатива на Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“ съвместно с Министерство на земеделието, храните и горите.

Срещата беше открита от Председателя на „МИГ-Поморие“ г-н Иван Алексиев. В нея взеха участие представители на УО на ПРСР – Министерство на земеделието, храните и горите и УО на ОПИК, както и местни инциативни групи, прилагащи стратегии за водено от общностите местно развитие.

Дискутирани бяха теми относно изпълнението на споразуменията за СВОМР на МИГ – подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020 г., както и финансовото обезпечаване на функционирането на МИГ, изпълняващи СВОМР по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020 г.

IMG 5276 IMG 5274