Местна инициативна група

МИГ

Поморие

"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 

Свържи се

тел.:   +359 877 909 333
факс: +359 596 320 16
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпрати запитване

banner

Уважаеми бъдещи кандидати и бенефициенти,

Предстоящите изменения на нормативната уредба (Наредба №22/14.12.2015 г., Наредба №12/2016 г. и Наредба за прилагане на Мярка 1 от ПРСР 2014–2020 г.), свързани с правилата и процедурите, които трябва да прилагат местните инициативни групи /МИГ/, наложиха актуализиране на Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ на МИГ-Поморие за 2017 г.  

Срокът за подаване на проектни предложения по Мярка 4 – “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР 2014 – 2020 г. и по Мярка 9 – “Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.” от ОПРЧР, е от  01.12.2017 г. до 28.02.2018 г.

За останалите мерки, включени в Стратегията на „МИГ-Поморие” в одобрената ИГРП за 2017 г., все още липсват наредби, което не позволява приема на проекти, защото това крие риск от разминаване с изискванията и последващо отхвърляне на проектите от ДФЗ. Очаква се и получаването на указания от страна УО на ПРСР 2014-2020 г. относно приложимите режими на държавни помощи по мерки, финансирани от ПРСР и ЕЗФРСР.

Отлагането в сроковете на първите приеми на проекти, посочени в актуализираната ИГРП, не застрашава цялостното изпълнение на Стратегията за ВОМР, а ще е изцяло в полза на заинтересованите бенефициенти от територията на „МИГ-Поморие“, с цел подаването и изпълнението на по-качествени и ефективни проекти, при ясни правила.

Актуализираният индикативен график за 2017 г. може да се намери в сайта на сдружението – www.mig-pomorie.eu, раздел „Стратегия МИГ Поморие“.