Местна инициативна група

МИГ

Поморие

"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 

Свържи се

тел.:   +359 877 909 333
факс: +359 596 320 16
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпрати запитване

banner

Публикувани са Процедурите за подбор на проекти по Оперативните програми към Стратегията за „Водено от общностите местно развитие“ на МИГ Поморие.

Процедурите са разработени в регламентирания двумесечен срок от сключване на Споразумението за изпълнение на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Поморие“ на основание чл. 41, ал. 2 от ПМС №161 от 4 юли 2016 г.

Съдържат няколко раздела, в които са посочени минимални изисквания, които МИГ Поморие следва да изпълнява, свързани с публикуване на индикативната годишна работна програма, изработване на насоките за кандидатстване и обявите за прием на проектни предложения за кандидатстване, прием на проектни предложения, извършване на проверка за административно съответствие и допустимост и техническа оценка от КИП, както и уреждане на правата за подаване на възражения от кандидатите.

Процедурите може да намерите в категория „Стратегия МИГ Поморие“ раздел „Процедури за подбор на проекти“: www.mig-pomorie.eu