Местна инициативна група

МИГ

Поморие

"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони"

Програма за развитие на селските райони
2014-2020 

Свържи се

тел.:   +359 877 909 333
факс: +359 596 320 16
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпрати запитване

banner


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/integr549/arhiv2.mig-pomorie.eu/plugins/content/themlercontent/lib/Shortcodes.php on line 2058

Публикувани са Процедурите за подбор на проекти по Оперативните програми към Стратегията за „Водено от общностите местно развитие“ на МИГ Поморие.

Процедурите са разработени в регламентирания двумесечен срок от сключване на Споразумението за изпълнение на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Поморие“ на основание чл. 41, ал. 2 от ПМС №161 от 4 юли 2016 г.

Съдържат няколко раздела, в които са посочени минимални изисквания, които МИГ Поморие следва да изпълнява, свързани с публикуване на индикативната годишна работна програма, изработване на насоките за кандидатстване и обявите за прием на проектни предложения за кандидатстване, прием на проектни предложения, извършване на проверка за административно съответствие и допустимост и техническа оценка от КИП, както и уреждане на правата за подаване на възражения от кандидатите.

Процедурите може да намерите в категория „Стратегия МИГ Поморие“ раздел „Процедури за подбор на проекти“: www.mig-pomorie.eu