Регистър на обществените поръчки по чл.20, ал.2 от ЗОП

Регистър на сключените договори с физически и юридически лица на СНЦ "МИГ Поморие" за 2018 г.

Регистър на сключените договори с физически и юридически лица на СНЦ "МИГ Поморие" за 2016-2017 г.