Изменение и допълнение на УСТАВА на Сдружение "МИГ Поморие", приет с решение на ОС от 15.03.2018 г.
  
УСТАВ на Сдружение "МИГ Поморие"