Членове на Управителния съвет на МИГ Поморие:

1. ОБЩИНА ПОМОРИЕ - представлявана от кмета Иван Атанасов Алексиев;

2. СНЦ СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "СПАРТАК ПОМОРИЕ” - представлявано от Тошко Вражев – Председател;

3. Сдружение „РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ - гр.ПОМОРИЕ” - представлявано от Валентин Андреев Продромов - Председател;

4. „ЗОИ-КЛИМА” ЕООД - представлявана от Стойчо Петров Марков - Управител;

5. СОТИР ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ - земеделски производител.